Trang chủ Đàn Bến Tre Tân Nam Xương. Trang chuyên đề về nhạc cổ, nhạc dân tộc. Trang chuyên đề về nhạc tân Việt Nam. Trang chuyên đề về nhạc ngoại quốc. Trang viết về các đề tài âm nhạc Việt nam và nước ngoài. Trang học dành cho các bạn thích nghiên cứu học tập về đàn.
 
Đàn Bến Tre
16 Phan Ngọc Tòng TP. Bến Tre
0917.457.692 - Sửa chữa : 016.460.460.22 dannhaccubentre@gmail.com
Chuyên mua bán trao đổi, sửa chữa và các dịch vụ liên quan đến âm thanh nhạc cụ
 
https://lh5.googleusercontent.com/-zxHACpKEO9w/UvtpWKggC_I/AAAAAAAADUk/j3fO5mMsW8E/w422-h354-no/Ban+do+1.jpg

Đàn Bến Tre: Yamaha thùng

             

 
Đàn Acoustic guitar F310-Màu gỗ tự nhiên
Đàn Acoustic guitar F310-Màu gỗ tự nhiên
Giá: 4.230.000 VNĐ

 
Đàn Acoustic guitar F310-Nâu ánh mặt trời sáng
Đàn Acoustic guitar F310-Nâu ánh mặt trời sáng
Giá: 4.420.000 VNĐ
_____________________________________
 
____________________________________

 

 

 
Đàn acoustic guitar F310-Đỏ anh đào
Đàn acoustic guitar F310-Đỏ anh đào
Giá: 4.420.000 VNĐ

 
Đàn Acoustic guitar Yamaha F370-Mặt trời đỏ tối
Đàn Acoustic guitar Yamaha F370-Mặt trời đỏ tối
Giá: 5.067.000 VNĐ
____________________________________
 
____________________________________

 

 

 
Đàn Acoustic guitar Yamaha F370-Màu gỗ tự nhiên
Đàn Acoustic guitar Yamaha F370-Màu gỗ tự nhiên
Giá: 5.670.000 VNĐ

 
Đàn Acoustic guitar Yamaha F370- Màu đen
Đàn Acoustic guitar Yamaha F370- Màu đen
Giá: 5.720.000 VNĐ
____________________________________
 
_________________________________

 

 

 
Đàn Acoustic guitar Yamaha F310P-Gỗ tự nhiên
Đàn Acoustic guitar Yamaha F310P-Gỗ tự nhiên
Giá: 6.050.000 VNĐ

 
Đàn Acoustic guitar Yamaha FX310A gỗ tự nhiên
Đàn Acoustic guitar Yamaha FX310A gỗ tự nhiên
Giá: 6.960.000 VNĐ
___________________________________
 
____________________________________

 

 

 
Đàn Acoustic guitar Yamaha FX370C gỗ tự nhiên
Đàn Acoustic guitar Yamaha FX370C gỗ tự nhiên
Giá: 9.750.000 VNĐ

 
Đàn acoustic guitar yamaha FG730S-Màu nho đỏ
Đàn acoustic guitar yamaha FG730S-Màu nho đỏ
Giá: 11.310.000 VNĐ
____________________________________
 
___________________________________

 

 

 
Đàn Acoustic guitar APX500II-Màu trắng
Đàn Acoustic guitar APX500II-Màu trắng
Giá: 11.770.000 VNĐ

 
Đàn Acoustic guitar CPX500II-đỏ ánh mặt trời tối
Đàn Acoustic guitar CPX500II-đỏ ánh mặt trời tối
Giá: 11.900.000 VNĐ
____________________________________
 
____________________________________

 

 

 
Đàn Acoustic guitar FGX720SCA-Gỗ tự nhiên
Đàn Acoustic guitar FGX720SCA-Gỗ tự nhiên
Giá: 14.950.000 VNĐ

 
Đàn Acoustic guitar FGX720SCA-Nâu ánh mặt trời
Đàn Acoustic guitar FGX720SCA-Nâu ánh mặt trời
Giá: 16.770.000 VNĐ
____________________________________
 
_____________________________________
Đàn Acoustic guitar FGX730SC-Gỗ tự nhiên
Đàn Acoustic guitar FGX730SC-Gỗ tự nhiên
Giá: 19.440.000 VNĐ

 
Đàn classic Guitar Yamaha CM40
Đàn classic Guitar Yamaha CM40
Giá: 3.060.000 VNĐ
___________________________________   ____________________________________
     
Đàn Classic Guitar Yamaha C40M
Đàn Classic Guitar Yamaha C40M
Giá: 3.320.000 VNĐ
 
Đàn Gutiar  Classic Guitar C40
Đàn Gutiar Classic Guitar C40
Giá: 3.320.000 VNĐ
____________________________________   ____________________________________
     
Đàn Classic Guitar C45
Đàn Classic Guitar C45
Giá: 3.320.000 VNĐ
 
Đàn Gutiar Classic Guitar C70
Đàn Gutiar Classic Guitar C70
Giá: 3.770.000 VNĐ
____________________________________   ____________________________________
     
Đàn Classic Guitar C40 màu đen
Đàn Classic Guitar C40 màu đen
Giá:4.160.000 VNĐ
 
Đàn Classic Guitar CX40
Đàn Classic Guitar CX40
Giá: 4.550.000 VNĐ
____________________________________   ____________________________________
     
Đàn Gutiar Classic Guitar C80
Đàn Gutiar Classic Guitar C80
Giá: 5.330.000 VNĐ
 
Đàn Classic Guitar CG122MS
Đàn Classic Guitar CG122MS
Giá: 7.150.000 VNĐ
____________________________________   ____________________________________
     
Đàn Classic Guitar CG122MC
Đàn Classic Guitar CG122MC
Giá: 7.150.000 VNĐ
 
Đàn Classic Guitar CG142S
Đàn Classic Guitar CG142S
Giá: 8.060.000 VNĐ
____________________________________   ____________________________________
     
Đàn Classic Guitar CG142C
Đàn Classic Guitar CG142C
Giá: 8.060.000 VNĐ
 
Đàn Classic Guitar CG162S
Đàn Classic Guitar CG162S
Giá:12.350.000 VNĐ
____________________________________   ____________________________________
     
Đàn Classic Guitar CG162C
Đàn Classic Guitar CG162C
Giá: 12.350.000 VNĐ
 
Đàn Classic Guitar CG182C
Đàn Classic Guitar CG182C
Giá: 13.330.000 VNĐ
____________________________________   ____________________________________
     
Đàn Classic Guitar CG182S
Đàn Classic Guitar CG182S
Giá: 13.330.000 VNĐ
   
_________________________________________   _________________________________________
 
 
Chú ý: Bảng giá có thể thay đổi đôi chút theo từng thời điểm. Đôi lúc giá hạ bất ngờ.
 
 
 

 

No comments:

Post a Comment

Bản giá đàn ngoại

Mời coi thêm

Bài đăng

Nhạc cổ
_____________________

Nhạc tân

_________________

Nhạc ngoại

_____________________

Âm nhạc

_____________________


Học nhạc

_____________________