Trang chủ Đàn Bến Tre Tân Nam Xương. Trang chuyên đề về nhạc cổ, nhạc dân tộc. Trang chuyên đề về nhạc tân Việt Nam. Trang chuyên đề về nhạc ngoại quốc. Trang viết về các đề tài âm nhạc Việt nam và nước ngoài. Trang học dành cho các bạn thích nghiên cứu học tập về đàn.
 
Đàn Bến Tre
16 Phan Ngọc Tòng TP. Bến Tre
0917.457.692 - Sửa chữa : 016.460.460.22 dannhaccubentre@gmail.com
Chuyên mua bán trao đổi, sửa chữa và các dịch vụ liên quan đến âm thanh nhạc cụ
 
https://lh5.googleusercontent.com/-zxHACpKEO9w/UvtpWKggC_I/AAAAAAAADUk/j3fO5mMsW8E/w422-h354-no/Ban+do+1.jpg

Đàn Bến Tre: Organ Yamaha


Đàn organ yamaha Psr F50
Giá: 3.500.000 VNĐ

 
Đàn Organ Yamaha Psr E243
Giá: 4.420.000 VNĐ

 
_________________________________________
 
_________________________________________

 

 

 
Đàn Organ Yamaha Psr E343
Đàn Organ Yamaha Psr E343
Giá: 5.810.000 VNĐ

 
Đàn Organ Yamaha  PSR VN 300
Đàn Organ Yamaha PSR VN 300
Giá: 6.050.000 VNĐ
_________________________________________
 
_________________________________________

 

 

 
Đàn Organ Yamaha Psr E443
Đàn Organ Yamaha Psr E443
Giá: 8.450.000 VNĐ

 
Đàn Organ Yamaha Psr E433
Đàn Organ Yamaha Psr E433
Giá: 8.650.000 VNĐ

 
_________________________________________
 
_________________________________________

 

 

 
Đàn Yamaha NP 31
Đàn Yamaha NP 31
Giá: 9.380.000 VNĐ

 
Đàn organ piano NP-V60
Đàn organ piano NP-V60
Giá: 11.680.000 VNĐ
_________________________________________
 
_________________________________________

 

 

 
Đàn Organ Yamaha DGX - 230
Đàn Organ Yamaha DGX - 230
Giá: 12.300.000 VNĐ

 
Đàn organ piano NP-V80
Đàn organ piano NP-V80
Giá: 14.450.000 VNĐ

 
_________________________________________
 
_________________________________________

 

 

 
Đàn Organ Yamaha DGX - 530
Đàn Organ Yamaha DGX - 530
Giá: 16.100.000 VNĐ

 
Đàn Organ  Yamaha  PSR S550B
Đàn Organ Yamaha PSR S550B
Giá: 17.430.000 VNĐ
_________________________________________
 
_________________________________________

 

 

 
Đàn Organ Yamaha Psr S650
Đàn Organ Yamaha Psr S650
Giá: 22.890.000 VNĐ

 
Đàn Organ Yamaha DGX - 630
Đàn Organ Yamaha DGX - 630
Giá: 21.730.000 VNĐ

 
_________________________________________
 
_________________________________________

 

 

 
Đàn organ yamaha DGX 650
Đàn organ yamaha DGX 650
Giá: 25.070.000 VNĐ

 
Đàn organ yamaha DGX 640
Đàn organ yamaha DGX 640
Giá: 25.130.000 VNĐ
_________________________________________
 
_________________________________________

 

 

 
Đàn organ yamaha DGX 640
Đàn organ yamaha DGX 640
Giá: 27.490.000 VNĐ

 
Đàn organ yamaha Psr s750
Đàn organ yamaha Psr s750
Giá: 32.440.000 VNĐ
_________________________________________
 
_________________________________________

 

 

 
Đàn Organ Yamaha Psr S950
Đàn Organ Yamaha Psr S950
Giá: 44.740.000 VNĐ

 
Đàn Organ Yamaha Tyros5-61
Đàn Organ Yamaha Tyros5-61
Giá: 132.250.000 VNĐ
_________________________________________
 
_________________________________________

 

 

 
Đàn Organ Yamaha Tyros4
Đàn Organ Yamaha Tyros4
Giá: 132.250.000 VNĐ

 

 
 
 
Chú ý: Bảng giá có thể thay đổi đôi chút theo từng thời điểm. Đôi lúc giá hạ bất ngờ.

No comments:

Post a Comment

Bản giá đàn ngoại

Mời coi thêm

Bài đăng

Nhạc cổ
_____________________

Nhạc tân

_________________

Nhạc ngoại

_____________________

Âm nhạc

_____________________


Học nhạc

_____________________