Trang chủ Đàn Bến Tre Tân Nam Xương. Trang chuyên đề về nhạc cổ, nhạc dân tộc. Trang chuyên đề về nhạc tân Việt Nam. Trang chuyên đề về nhạc ngoại quốc. Trang viết về các đề tài âm nhạc Việt nam và nước ngoài. Trang học dành cho các bạn thích nghiên cứu học tập về đàn.
 
Đàn Bến Tre
16 Phan Ngọc Tòng TP. Bến Tre
0917.457.692 - Sửa chữa : 016.460.460.22 dannhaccubentre@gmail.com
Chuyên mua bán trao đổi, sửa chữa và các dịch vụ liên quan đến âm thanh nhạc cụ
 
https://lh5.googleusercontent.com/-zxHACpKEO9w/UvtpWKggC_I/AAAAAAAADUk/j3fO5mMsW8E/w422-h354-no/Ban+do+1.jpg

Đàn Bến Tre: Violin - Harmonica

Kèn harmonica

 

Kèn Harmonica Suzuki W24

199.000 VND
 

 
 

Kèn Harmonica Suzuki SU-24

746.000 VND
 __________
 
 __________

 

 

 
 

Kèn Harmonica Suzuki SU-21

594.000 VND 

 
 

Kèn harmonica Suzuki Air Wave 1

290.000 VND
 __________
 
 __________

 

 

 

Kèn Harmonica Suzuki SCX-64

4.448.000 VND
 

 

 
__________      
     

Đàn Violin

   
     
Đàn Violin Suzuki Size 4/4

Đàn Violin Suzuki Size 4/4

5.340.000 VND
 
  Đàn Violin Suzuki Size 3/4
 

Đàn Violin Suzuki Size 3/4

5.340.000 VND
 __________    __________
     
Đàn Violin Suzuki Size 1/4
 

Đàn Violin Suzuki Size 1/4

5.200.000 VND
 
 

Đàn Violin Suzuki Size 1/2

5.200.000 VND
     


 

 

No comments:

Post a Comment

Bản giá đàn ngoại

Mời coi thêm

Bài đăng

Nhạc cổ
_____________________

Nhạc tân

_________________

Nhạc ngoại

_____________________

Âm nhạc

_____________________


Học nhạc

_____________________