Trang chủ Đàn Bến Tre Tân Nam Xương. Trang chuyên đề về nhạc cổ, nhạc dân tộc. Trang chuyên đề về nhạc tân Việt Nam. Trang chuyên đề về nhạc ngoại quốc. Trang viết về các đề tài âm nhạc Việt nam và nước ngoài. Trang học dành cho các bạn thích nghiên cứu học tập về đàn.
 
Đàn Bến Tre
16 Phan Ngọc Tòng TP. Bến Tre
0917.457.692 - Sửa chữa : 016.460.460.22 dannhaccubentre@gmail.com
Chuyên mua bán trao đổi, sửa chữa và các dịch vụ liên quan đến âm thanh nhạc cụ
 
https://lh5.googleusercontent.com/-zxHACpKEO9w/UvtpWKggC_I/AAAAAAAADUk/j3fO5mMsW8E/w422-h354-no/Ban+do+1.jpg

Đàn Bến Tre: Guitar Fender

Dù đàn điện hay đàn thùng Guitar Fender một thương hiệu tiếng tâm vang dội cho hàng ngũ nhạc công biểu diễn chuyên nghiệp.

Guitar Fender DG8S
Đàn guitar Fender Acoustic DG8S
8.400.000 VN
   


Đàn guitar Fender Accoustic FA-100
4.160.000 VND
__________    __________ 
     
guitar fender elvis kingman
Guitar Fender Elvis Kingman
14.950.000 VND
  guitar fender CF140SCE
Guitar Fender CF140SCE
10.270.000 VND
__________    __________ 
     
guitar fender cf-140snat
Guitar Fender CF140SNAT
7.150.000 VND
  guitar fender DG60Nat
Guitar Fender DG60NAT
5.200.000 VND
__________    __________ 
     
Guitar Fender TBucket 200CE
Guitar Fender T-Bucket 200CE
10.270.000 VND
  Guiar Fender CN240SCE
Guitar Feder CN240SCE
11.700.000 VND
 __________   ___________
Đàn guitar Fender Acoustic TIM ARMSTRONG HELLCAT
11.050.000 VND
  guitar-fender-acoustic-ma-1-3-4
Đàn guitar Fender Acoustic  MA-1 3/4
5.200.000 VND
 ___________   __________ 
guitar-fender-acoustic-cd140sce-blk
Đàn guitar Fender Acoustic CD-140SCE
10.600.000 VND
  guitar-fender-acoustic-cd-140snat
Đàn guitar Fender Acoustic CD-140SNAT
7.150.000 VND
__________    ___________
     
guitar-fender-acoustic-tbucket-300ce-2
Đàn guitar Fender Acoustic T-Bucket ™ 300CE
10.920.000 VND
  guitar-fender-classic-mc-1-3-4
Đàn guitar Fender Classic MC-1 3/4
5.200.000 VND
 
 __________   __________ 
     
guitar-fender-classsic-cn90-nat
Đàn guitar Fender Classic  CN-90 NAT
6.370.000 VND
  guitar-fender-classic-cn140snat
Đàn guitar Fender Classic CN-140SNAT
8.320.000 VND
__________    __________ 
     
dan-guitar-fender-vintage-modified-telecaster
Đàn guitar Fender Vintage Modified Telecaster®
11.700.000 VND
  guitar-dien-fender-standard-stratocaster-blue
Đàn guitar điện Fender STANDARD STRATOCASTER
17.550.000 VND
 
__________    __________ 
     
guitar-fender-standard-stratocaster-brownsunburst
Đàn guitar Fender Standard Stratocaster Brown Sunburst
18.200.000 VND
  dan-guitar-fender-bulletstrattremolo-pink
Đàn guitar Fender Bullet ® Strat ® Tremolo
4.810.000 VND
__________    __________ 
     
guitar-fender-affinity-series-jazz-bass
Đàn guitar Fender Affinity Series ™ Jazz Bass ® V
7.800.000 VND
  guitar-fender-accoustic-cd60-go
Đàn guitar Fender Accoustic CD60
7.150.000 VND
 __________   __________ 
     

No comments:

Post a Comment

Bản giá đàn ngoại

Mời coi thêm

Bài đăng

Nhạc cổ
_____________________

Nhạc tân

_________________

Nhạc ngoại

_____________________

Âm nhạc

_____________________


Học nhạc

_____________________